Værdier

Toften støtter dig som borger i, at håndtere og mestre psykiske vanskeligheder gennem samarbejde og en respektfuld tilgang, hvor der er plads til forskellighed.

Gennem dialog med borgerne kortlægger personalet på Toften den enkeltes erfaringer og mestringsstrategier, og i samarbejde udvikles nye kompetencer.

Sammen skabes mening og sammenhæng i borgerens liv, med fokus på ressourcer samt nuværende og tidligere kompetencer.

Borgerne og medarbejdernes fælles værdier er: 

  • At møde andre med gensidig respekt.
  • At kunne give og tage imod er livsglæde.
  • At bo i trygge rammer.
  • At kunne foretage valg i eget liv er frihed.

At komme sig

På Toften arbejdes med en rehabiliterende tilgang og med Recovery-processer. Recovery er som sådan ikke en metode, men et udtryk for, at der altid arbejdes med udvikling og det, ”at komme sig socialt”.