Medarbejdere og ledelse

Toften lægger vægt på, at personalet støtter i de sociale færdigheder, da vore borgere ofte har svært ved, at møde nye mennesker og skabe et socialt netværk.

Medarbejdere

Personalegruppen på Toften er tværfagligt sammensat af ergoterapeuter, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, pedel, rengøringsassistent og sekretær.

De social-psykiatriske medarbejdere er fordelt på de 2 beboerteams, og er alle samarbejdspartnere for  borgere i deres team. Toften prioriterer også samarbejde på tværs af teams højt i hverdagen.

Botilbud Toften er døgnbemandet med social-psykiatriske medarbejdere.

Ledelse

Leder af Døgnpsykiatrien - Nina Dam Telefon: 72 53 68 62  Mail: ninad@fmk.dk

Mail må IKKE indeholde personfølsomme oplysninger

Afdelingsleder: Britt Lippert Krull - Telefon: 72 53 57 05
Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn Kommune

Botilbud Toften er et botilbud med døgndækning i henhold til Almen Boliglovens § 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres jvf. § 83 -85 i Lov om Social Service. 

Botilbud Toften er en del af organisationen Sundhed og Omsorg, som Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn Kommune høre under.