Borgerne

Toftens målgruppe er voksne borgere med en sindslidelse, som gør deres hverdag så besværlig, at de har brug for social støtte og omsorg døgnet rundt.

Borgernes psykiske og sociale vanskeligheder spænder bredt. Derfor kan mennesker med meget forskellige psykiske problematikker bo på Botilbud Toften.

Borgerne kan have yderligere problemstillinger i form af misbrug og/eller fysiske problemer.

Aldersgruppen er fra 18 år og opefter. Botilbud Toften tilstræber, så vidt det er muligt, en ligelig kønsfordeling.