Samarbejde og teams

Hver beboer har to samarbejdspartnere fra personalegruppen, som sammen med beboeren aftaler og planlægger, hvilken støtte og vejledning der er brug for.

Samarbejdspartnerne er med til at strukturere husets hverdag, arbejde med indsatsplan, aktiviteter, opfølgningsmøder, samtaler og samarbejde med pårørende.

Der er 2 beboerteams på Botilbud Toften. Borgerne fordeler sig på disse teams sammen med de tilknyttede samarbejdspartnere.

Vi samarbejde med Socialtilsyn-Midt om kontinuerlig kvalitetssikring af Botilbud Toften og Faaborg-Midtfyn Akuttilbud.