Hverdag

Beboere og medarbejdere samarbejder om at planlægge en struktureret hverdag med plads til spontane ændringer.

Dagligdagen

Botilbud Toften ønsker en døgnrytme, hvor alle borgere står op om morgenen og, efter lyst og evne, deltager i madlavning, måltider, praktiske opgaver og andre aktiviteter.

Dagligdagen består af bl.a. gøremål i egen lejlighed og i fællesområderne. Tøjvask, indkøb, madlavning, læge- og tandlægebesøg, egne og fælles aktiviteter, samtaler og socialt samvær med andre borgere og personale, er ligeledes daglige gøremål.

Flere borgere arbejder desuden på det social-psykiatriske værksted; Montagen i Kværndrup.

Måltider

Hvert beboer team deltager i planlægningen, forberedelsen og oprydningen i forbindelse med de fælles måltider, i samarbejde med de tilknyttede medarbejdere. Beboer og medarbejdere forbereder måltiderne i det køkken, som deres team hører til. Der er individuel tilmelding til kostordningen.Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sund kost, og Fødevarestyrelsens anbefalinger for håndtering og opbevaring af fødevarer.

Aktiviteter

Toften prioriterer aktiviteter og fællesskab højt.  Vi tilskynder beboerne til at deltage i beskæftigelse eller tage aktivt del i livet uden for Toften.

Alle hverdage efter morgenmaden mødes vi i hvert team til planlægning af dagen. Et fast indslag i hverdagen er også en gåtur i nærområdet.

Beboeren og samarbejdspartnerne planlægger også individuelle aktiviteter, som understøtter den enkeltes handleplan.