Beboerindflydelse

Som beboer på Toften har du en høj grad af indflydelse og medbestemmelse.

Medindflydelse

Botilbud Toftens udgangspunkt er altid "intet om beboeren uden beboeren". Beboerne på Toften har derfor fravalgt et pårørende-råd.

I nogle sammenhænge vælger beboerne en fællesrepræsentant. Det kan bl.a. være ved personaleansættelser eller udvalgsarbejde f.eks. vedr. rejser, arrangementer eller kostpolitikken på Toften.


Husmøder

De 2 beboerteams holder husmøde hver 14. dag, hvor der planlægges menu, fordeling af opgaver og rammer for samværet i teamet.

Beboerrådsmøder

Toftens beboerråd består af 2 repræsentanter fra hvert beboer team, 1 medarbejderrepræsentant og afdelingslederen. Repræsentanterne vælges for ét år ad gangen, mens afdelingslederen er selvskreven i beboerrådet.

Der holdes møde 1 gang om måneden - dog undtaget i juli og december.